• Celý život sa venujem vode, bez ktorej nie je možný život

  Ďakujem vám za prejavenú dôveru a za 3824 hlasov, ktoré ste mi dali vo voľbách do Európskeho parlamentu.

 • Výpar vody z krajiny je kľúčom k environmentálnej bezpečnosti

  Voda so Slnkom funguje ako biotické čerpadlo, ktoré rozhoduje o samotnej existencii človeka i všetkého živého na planéte Zem. Poškodzovaním krajiny sa voda z pevniny stráca a hromadí v oceánoch a tým sa privoláva globálna nerovnováha.

 • Slovensko kontinentálnym lídrom novej ekonomickej vízie – MODRÁ EKONOMIKA

  Prinesie Slovensku viac ako 100 tisíc, Európe viac ako 5 mil. a svetu 100 mil. pracovných príležitostí. Toto je príležitosťou i výzvou Slovenska ponúknuť svetu to, čo sa zrodilo na Slovensku a ja chcem tomu pomôcť.

Aktuality

Rusínsky magazín
06.04.2014 - 16:30 - STV2
Publicistická relácia zo života rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Trochu inak v SND
11.12.2013
Michal Kravčík hosťom Adely Banášovej


Starostovia: Kravčík nás ochránil pred povodňami
21. máj 2014 - Reportáže týždňa - .týždeň
Starostovia niektorých obcí va východe Slovenska sú presvedčení, že hrázky, ktoré sa postavili za vlády Ivety Radičovej, zabránili pri prívalových dažďoch vytopeniu ich dedín.

Moja práca

 • Krédo

  Život na zemi je ovplyvňovaný stavom vody v krajine a obrovskými energetickými tokmi zo Slnka, ktoré tečú na našu Zem. Voda so Slnkom funguje ako biotické čerpadlo, ktoré rozhoduje o samotnej existencii človeka i všetkého živého na planéte Zem.

 • MODRÁ EKONOMIKA

  Múdre rozhodovanie politikov na Slovensku v kontexte s Európskou integráciou umožní Slovensku stať sa minimálne kontinentálnym lídrom novej ekonomickej vízie – MODRÁ EKONOMIKA.  Tá prinesie Slovensku viac ako 100 tisíc, Európe viac ako 5 mil. a svetu 100 mil. pracovných príležitostí.

 • Revitalizácia krajiny

  Vydal viaceré publikácie, ktoré sa stali podkladom pre Vládny program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí (2010) i novej perspektívy rozvoja ekonomiky na princípoch obnovy vody v malých vodných cykloch.

 • Vodohospodárska politika

  Viedol kampaň v 90-tych rokoch za novú vodohospodársku politiku, aby vodné hospodárstvo sa stalo pridanou hodnotou hospodárskeho rozvoja a trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a nie príveskom.

Dosiahnuté úspechy

Spolu s organizáciou Ľudia a voda, ktorú založil v roku 1993, vydal viaceré publikácie Voda pre tretie tisícročie (2000), Nová vodná paradigma – Voda pre ozdravenie klímy (2007), Medzi povodňami a suchom (2009), Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu (2009), Voda bez hraníc (2010), ktoré sa stali podkladom pre Vládny program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí (2010) i novej perspektívy rozvoja ekonomiky na princípoch obnovy vody v malých vodných cykloch.

Výsledky jednoročného úsilia viac ako 10 tisíc ľudí, starostov i odborníkov v 488 obciach na Slovensku sú zhrnuté v publikácii Po nás púšť a potopa? (2012). Vládny program budovania vodozádržných opatrení v roku 2011 vytvoril viac ako 7000 pracovných príležitostí v 488 obciach po celom Slovensku. Vybudovalo sa viac ako 100 tisíc objektov, ktoré dokážu jednorázovo a cyklicky zadržiavať viac ako 10 mil. m3 dažďovej vody.

Ľudia a voda je súčasťou veľkého úsilia o udržateľný rozvoj obcí a regiónov, za čo získala EÚ-US cenu pre demokraciu a občiansku spoločnosť (1998). Kravčík v roku 1999 získal  Goldmanovu environmentálnu cenu (www.goldmanprize.org). Finančnú odmenu Kravčík venoval na aktivity  Ľudia a voda a na založenie Nadácie Modrá Torysa, ktorá úspešne pôsobí na hornej Toryse.

Back to Top